Wonen in het hof

 

Wonen in het Hof heeft veel voordelen – idyllische plek; rust; midden in de prachtige Leidse binnenstad – maar ook enkele nadelen. De woning bieden niet in alle opzichten het zelfde comfort als nieuwbouwwoningen (geluids- en warmte-isolatie niet optimaal) en het wonen in een Hof vraag van bewoners meer dan elders soms gangbaar is sociaal tolerant en hulpvaardig gedrag. Gelukkig werkt dat in het Hof Meermansburg over het algemeen prima. Zo zijn er een aantal bewoners actief als vrijwilliger in de commissie Hoftuin.

 

 

   Om in aanmerking te komen voor een woning in ons mooie hof, is een inschrijving noodzakelijk. Dat kan door het inschrijfformulier te downloaden, in te vullen en te e-mailen naar de stichting.

    Voor de gewone woningen (dus niet de wat grotere hoekwoningen) bedraagt de kale huurprijs eind 2016  voor nieuwe bewoners rond de € 600.= per maand en daarbij komt gemiddeld € 100 per maand voor servicekosten (tuinonderhoud, kosten portier, collectieve verwarming, buitenverlichting, gas en water). Daarnaast zijn er per woning kosten voor elektriciteit.
Het College van Regenten heeft een huurbeleid voor de komende jaren ontworpen dat onlangs is besproken met de bewoners In het voorjaar van 2017 zal dit huurbeleid definitief worden vastgesteld. Dat zal dan ook op deze website worden gepubliceerd.

   Het hof heeft voornamelijk eenpersoonswoningen, bestaande uit een woonkamer op de begane grond (ca. 15 m2), met een entree, wc en keukentje, en een slaapkamer (ca. 12 m2) op de verdieping, met een badcel en een overloop.

 

 

   huurbeleid

Het College van regenten heeft in 2016 een huurbeleid opgesteld dat na overleg met de bewoners in het voorjaar van 2017 werd vastgesteld voor het College van Regenten. Geen van de bewoners had tegen het huurbeleid bezwaar aan getekend. Belangrijkste elementen zijn:

  • de huren worden in de komende jaren geleidelijk opgetrokken tot  80% van het niveau dat volgens het landelijke punten systeem als maximaal redelijk geldt; daarbij geldt de zogenoemde liberalisatiegrens als plafond (momenteel ca 710.= euro per maand)
  • bij mutatie wordt voor de nieuwe huurder de huur in één keer naar dit niveau gebracht.
   NB: omdat de woningen in het sociale segment worden verhuurd wordt aan nieuwe aspirant huurders eenmalig naar de hoogte van hun inkomen gevraagd. Boven een bepaalde – jaarlijks aan te passen – inkomensgrens komt men niet in aanmerking voor toewijzing van een Hofjeswoning. De grens die op basis van Europese richtlijnen hiervoor wordt genomen ligt 10% boven het modale inkomen. Momenteel (eind 2018)  is dat € 41.056,=/jaar.
  • Er worden geen extra huurverhogingen toegepast op basis van inkomens, zoals krachtens de nieuwe huurprijzenwetgeving mogelijk is.
  • Ook komt er geen extra huurverhoging voor de verwerkelijking van de plannen om de woningen een beter energielabel te bezorgen. Deze plannen zijn daarmee afhankelijk van de een combinatie van subsidie en een gedeeltelijke bekostiging uit de reguliere exploitatie van het Hof.

De nota huurbeleid is hier te downloaden.

Het actuele huurbeleid van het Rijk voor de sociale huursector – laatstelijk geformuleerd voor 2018 en volgende jaren – vindt u hier.

Huisregels

In dit reglement staan enkele gedragsregels die gelden voor het wonen in het Hof.

Huurreglement

Het huurreglement is een aanhangsel bij elke huurovereenkomst. Het betreft algemene voorwaarden waaraan elk huurder is gehouden.

Huurovereenkomst (voorbeeld)

Het College van Regenten hanteert bij het aangaan van elke huurovereenkomst dit model dat is gebaseerd op een door AEDES (branchevereniging van woningcorporaties) is ontwikkeld.