Wonen in het hof

 

Wonen in het Hof heeft veel voordelen – idyllische plek; rust; midden in de prachtige Leidse binnenstad – maar ook enkele nadelen. De woning bieden niet in alle opzichten het zelfde comfort als nieuwbouwwoningen (geluids- en warmte-isolatie niet optimaal) en het wonen in een Hof vraagt van bewoners meer dan elders soms gangbaar is sociaal tolerant en hulpvaardig gedrag. Gelukkig werkt dat in het Hof Meermansburg over het algemeen prima.

 

 

Om in aanmerking te komen voor een woning in ons mooie hof, is een inschrijving noodzakelijk. In de zijbalk vindt u achter de betreffende knop de mogelijkheid om zich aan te melden als gegadigde voor het huren van een van de woningen.

Voor de gewone woningen (dus niet de wat grotere hoekwoningen) bedraagt de kale huurprijs momenteel voor nieuwe bewoners rond de € 600.= per maand en daarbij komt gemiddeld € 100 per maand voor servicekosten (tuinonderhoud, kosten portier, collectieve verwarming, buitenverlichting, gas en water). Daarnaast zijn er per woning kosten voor elektriciteit.
Het geldend huurbeleid is in het najaar van 2020 door het College van Regenten geëvalueerd. Op basis daarvan is er voor gekozen om het geldende beleid voor de periode 2021 – 2025 voort te zetten. Als ontwerp-beleid is dit aan de bewoners voorgelegd. Daarop zijn geen reacties ontvangen. In zijn vergadering van 16 februari 2021 is vervolgens die beleid als grondslag voor de jaarlijkse vaststelling van de huren definitief vastgesteld.
Het hof heeft voornamelijk eenpersoonswoningen, bestaande uit een woonkamer op de begane grond (ca. 15 m2), met een entree, wc en keukentje, en een slaapkamer (ca. 12 m2) op de verdieping, met een badcel en een overloop.

 

 

huurbeleid

Belangrijkste elementen van het huurbeleid van het Hof zijn:

    • de huren worden geleidelijk opgetrokken tot  80% van het niveau dat volgens het landelijke punten systeem als maximaal redelijk geldt; daarbij geldt de zogenoemde liberalisatiegrens als plafond (momenteel ca 750.= euro per maand)
    • bij mutatie wordt voor de nieuwe huurder de huur in één keer naar dit niveau gebracht.
      NB: omdat de woningen in het sociale segment worden verhuurd wordt aan nieuwe aspirant huurders eenmalig naar de hoogte van hun inkomen gevraagd. Boven een bepaalde – jaarlijks aan te passen – inkomensgrens komt men niet in aanmerking voor toewijzing van een Hofjeswoning. De grens die op basis van Europese richtlijnen hiervoor wordt genomen ligt 10% boven het modale inkomen. 
    • Er worden geen extra huurverhogingen toegepast op basis van inkomens, zoals krachtens de huurprijzenwetgeving mogelijk is.

De nota huurbeleid van het Hof is hier te downloaden.

Het actuele huurbeleid van het Rijk voor de sociale huursector vindt U in het volgende document:
huurprijsbeleid Rijk voor de periode 2022 en verder

In dit reglement staan enkele gedragsregels die gelden voor het wonen in het Hof.

Huurreglement

Het huurreglement is een aanhangsel bij elke huurovereenkomst. Het betreft algemene voorwaarden waaraan elk huurder is gehouden.

Huurovereenkomst (voorbeeld)

Het College van Regenten hanteert bij het aangaan van elke huurovereenkomst dit model dat is gebaseerd op een door AEDES (branchevereniging van woningcorporaties) is ontwikkeld.