Leidse Hofjesconcerten en Hof Meermansburg gaan samenwerken

                           Concerten in de Regentenkamer    

De besturen van de Stichting Cum Laude – die jaarlijks de Leidse Hofjesconcerten organiseert – en de stichting Hof Meermansburg gaan samenwerken. Deze week tekenen de beide besturen een overeenkomst om in de komende 2 jaar als proef per jaar ca 5 concerten in de Regentenkamer van het Hof Meermansburg te organiseren.

Michiel van Westering, de drijvende kracht en artistiek leider van de Hofjesconcerten, neemt samen met enkele regenten van Meermansburg deze uitdaging aan. Michiel: “het is eigenlijk best voor de hand liggend om te proberen het succes van de concerten met Pinksteren door te vertalen naar muziek in de inspirerende omgeving die Hofjes te bieden ook op andere momenten in het jaar. En de Regentenkamer van Meermansburg is natuurlijk wel een heel speciaal geval.

Maar ook voor de hand liggende dingen gaan niet vanzelf. Dus er is nog wel werk aan de winkel. Zonder financiële bijdragen van Fondsen die dit soort cultuuruitingen ondersteunen gaat het niet. Want de musici moeten natuurlijk wel betaald worden. Die fonds- en sponsorwerving gaat de komende weken plaats vinden; een gezamenlijke inspanning van beide besturen.

Ook bij de verdere publiciteit en organisatie zullen beide stichtingen nauw samenwerken. Het spreekt dat we ook op deze website voortaan meer aandacht sullen besteden aan de Hofjesconcerten met Pinksteren. Als eerste stap in die richting vindt U hier een link naar de website van de LHC.

Zonder meer een verheugende ontwikkeling. Nadere berichten en aankondiging van de eerste concerten zullen zo spoedig mogelijk volgen. Overigens betekent dit niet dat de eerdere plannen om bij het organiseren van concerten samen te werken met Geelvinck muziek-musea van de baan zijn. Het ligt in de bedoeling een en ander met elkaar te combineren.