Huurbeleid Hof Meermansburg voor periode 20- 24 vastgesteld

Eind 2020 heeft het College van Regenten het huurbeleid van de afgelopen jaren geëvalueerd. Daarbij is geconstateerd dat dit beleid goed werkt zodat het zonder wijzigingen zou kunnen worden voortgezet. Dit is als ontwerp besluit aan de bewoners voorgelegd. Omdat daarop geen reacties zijn binnen gekomen is het huurbeleid 2020 -2024 op 16 februari ongewijzigd vastgesteld.