Hof zoekt REGENT en ADVISEUR MUZIEK

Oproep:

Het Meermanshof, Oude Vest 159, is een Rijksmonument en omvat 30 woningen en een poortgebouw met een fraaie Regentenkamer. Het complex werd in 1680 gesticht door een welgesteld echtpaar: Maerten Ruychaver Meerman en Helena Verburgh en ontworpen door de stadsbouwmeester Jacob Roman. Het Meermanshof wordt beheerd door het College van Regenten (onbezoldigd bestuur).

Het bestuur heeft thans een vacature voor Regent met kennis en liefde voor monumentenzorg en bouwkundig onderlegd.
Profiel:
Deze regent kan aan het College van Regenten bouwkundige adviezen uitbrengen, meedenken over het langere termijn onderhoudsplan voor het monument en oog houden voor de organisatorische en
financiële aspecten voor de stichting en haar bewoners. Dit bestuurslid gaat deel uitmaken van het College van Regenten van het Meermanshof. Deze inzet vergt één, maximaal twee, dagdelen per week.

Voorts komt het bestuur graag in contact met een Vrijwilliger Adviseur Muziek voor de organisatie van de maandelijkse kamermuziek in de Regentenkamer.
Profiel:
Deze medewerker is in staat om het muziekbeleid in de Regentenkamer te ontwikkelen en de
optredens te organiseren. Deze medewerker werkt nauw samen met één van de regenten. De medewerker is bekend met uitvoerende muziek met nadruk op klassiek. Zij/hij onderhoudt contacten met kleine muziekensembles en zorgt voor een goede organisatie met oog voor de financiële en organisatorische kanten van de maandelijkse activiteiten.

Vrouwen worden uitdrukkelijk verzocht te reageren.

Beide functies zijn onbezoldigd.

Reacties graag via de mail: secretaris@meermansburg.nl