Hof Meermansburg vernieuwt de riolering en de bestrating van de Hoftuin

Komende winter zal de riolering van het Hof worden vernieuwd. Het bestaande, 50 jaar oude, riool veroorzaakt door breuk en verzakkingen de laatste jaren regelmatig forse overlast voor de bewoners.
Ook de de bestrating van de Hoftuin is aan een beurt toe. Het afschot van regenwater is op sommige plekken niet in orde en maakt dat regenwater afvloeit naar de woningen in plaats van naar de midden-tuin. Ook het grondwater is door gebrekkige drainage veel te hoog waardoor vochtoverlast in de woningen niet te vermijden is.

De bekende Leidse firma Sloos zal het werk uitvoeren. De provincie Zuid Holland heeft een subsidie verstrekt waardoor 40% van de kosten niet ten laste van de exploitatie van het Hof behoeft te komen.