Gesprek met Ton Overdijk, de nieuwe penningmeester van het Hof

Gesprek met onze penningmeester Ton Overdijk.

Sinds juni vorig jaar is Ton Overdijk penningmeester van het College van regenten van ons Hof. Hij is inmiddels behoorlijk ingewerkt en we merken dat hij greep heeft op de financiën van het Hof. Hoog tijd dus om eens nader met hem kennis te maken. Als webmaster van deze site had ik daarom een gesprek met hem. Dat vond uiteraard plaats in de Regentenkamer.

Ton: Ik ben een echte Leidenaar en ook nog een echte ”boomer”. Geboren in 1947; mijn ouders woonden toen aan de Lusthoflaan in Leiden Noord. Dat was een traditioneel groot katholiek gezin: 9 kinderen. Van jongs af aan was ik best wat je noemt een druk baasje. Veel buiten; altijd met m’n handen bezig. Dus niet gek dat ik na de lagere school naar de LTS ging.

Zodra het kon ging ik aan het werk. 15 jaar was ik toen. Daarom verwisselde ik de dagopleiding met de avond-LTS. Overdag was ik dan technisch medewerker van de telefoondienst van de PTT aan de Boommarkt tegenover de Webster University. Daar staat op de gevel nog steeds te lezen – ook al ziet bijna niemand dat – RIJKS TELEFOONCENTRALE.

In die eerste jaren wisselde ik regelmatig van werk: ik werd elektricien bij eerst De Nie en later Sels. Vervolgens loodgieter. Maar ik vond mijn definitieve draai toen ik de kans kreeg om bij een groot accountantskantoor te komen werken. Daar leerde ik de eerste kneepjes van het financiële vak en in de avond volgde ik dan vakopleidingen als MBA en SPD.

Leendert: Ik wist niet dat we zo’n all round regent in huis hadden gehaald! Je ben dus eigenlijk nog veel breder inzetbaar.

Ton: Grappig dat je dat zegt. In het begin had ik wel eens het gevoel tekort te schieten doordat ik niet volgens het boekje een opleidingtraject had doorlopen. Dat is inmiddels wel over. Het leven zelf is altijd mijn opleiding geweest. Dat stelde me in staat op mijn eigen manier greep op de zaken te krijgen en er ook orde in aan te brengen. Dat geldt eigenlijk voor alles waar ik mee bezig ben; ook bij sporten en muziek: ik beschouw mezelf met een deftig woord maar als autodidact.

Nadat ik met Marianne was getrouwd zijn we al heel snel in ons huidige huis aan de Zoeterwoudsesingel terecht gekomen. Daar moest in het begin behoorlijk wat aan vertimmerd worden. Mijn “handige handjes” kwamen dus goed van pas; want het meeste deed ik in de vrije uurtjes gewoon zelf.

Marianne heeft altijd als manager in de zorg gewerkt. Dat was op een bepaald moment ook aanleiding dat ikzelf als financiële man in die sector mijn bijdrage ging leveren. Zo was ik hoofd financiën bij Stichting Voorzieningen Gehandicapten en uiteindelijk controller bij Woonzorgcentra Haaglanden in Den Haag. Dat heb ik tot mijn 62ste gedaan. Na 47 jaar arbeidzaam leven vond ik het toen wel mooi om er een punt achter te kunnen zetten.

Leendert: en verder? Want zo’n actieveling heeft vast nog meer op zijn geweten.

Ton: Klopt. Omdat ik graag aan sport doe – hockey, tegenwoordig vooral golf – , ben ik ook organisatorisch daarin actief geworden. Bijvoorbeeld penningmeester van hockeyclub Roomburg. Maar ook deed ik het penningmeesterschap van Kraamcentrum Rijn en Vliet en Vereniging Het Plantsoen. Op dit moment ben ik ook actief als penningmeester voor Stichting Leiden Oogst. Deze stichting beheert twee stadstuinderijen in Leiden n.l.: Het Zoete Land en Groentepark Bontekoe.

Leendert: En nu dus Hof Meermansburg. Hoe zie jij de toekomst als penningmeester?

Ton: Het Hof met zijn monumentale karakter en tegelijkertijd zijn huisvestingsfunctie moeten we op een nette manier overdragen aan volgende generaties. Dat kan. Scherp aan de wind zeilen en zorgen dat we de verduurzaming – urgenter dan ooit met de exploderende energieprijzen – goed voor elkaar krijgen. Misschien dat we ook sponsoren en donateurs in de toekomst een grotere rol in de bekostiging van noodzakelijke maatregelen kunnen geven.

Leendert: Dankjewel Ton. Veel succes met je rol als financieel geweten van het Hof in de komende jaren.

Leiden
maart 2022