Gedichten in Tijden van Corona

Nu het maatschappelijk leven door de Corona-crisis in belangrijke mate stil ligt. Zijn er veel initiatieven die als achtergrond hebben het contact met elkaar niet te willen verliezen. Een van de middelen die daar voor worden aangewend is het uitwisselen van gedichten met elkaar. Onze website doet daar de komende weken aan mee door regelmatig een gedicht als bericht op te nemen.

Opnieuw - Nachoem Wijnberg

Eerdere gedichten zijn terug te vinden in een apart archief.