Eerste fase verduurzaming Hofjeswoningen wordt afgerond

In januari 2020 zal de voorlopig laatste woning in het Hof worden verduurzaamd. Het bestuur is bij dit project steeds uitgegaan van vrijwillige deelname van de huurders. Omdat er een aantal van onze bewoners te zeer opziet tegen de tijdelijke verhuizing, dan wel om andere afziet van de te nemen maatregelen, zal verdere verduurzaming in beginsel plaats vinden wanneer er een verhuizing van een van de bewoners naar elders plaats vindt.  In de praktijk vindt er bij de 30 woningen in het Hof gemiddeld één mutatie per jaar plaats. Dat betekent dat er nog geruime tijd zal verlopen voordat alle woningen verduurzaamd zullen zijn.

Hoewel het jammer is dat deelname aan dit project niet groter is – ca de helft van de bewoners neemt deel – is er een schat van ervaring opgedaan waar het gehele Hof voordeel van heeft.
In de komende jaren zal ook gekeken worden naar de mogelijkheid het poortgebouw met de regentkamer bij geplande onderhoudswerkzaamheden duurzamer te maken.

Wij zijn zeer te spreken over de samenwerking met Ouwehands bouwbedrijf die de maatregelen in de woningen heeft gerealiseerd. We bedanken Leo Kruger en zijn mensen voor hun enorme en flexibele inzet.