bevriezing huren sociale huursector

In de verkiezingstijd is er soms meer mogelijk in politiek Den Haag. Het SP-kamerlid Beckermann kwam er na bestudering van de stemwijzer van het Algemeen Dagblad achter dat de VVD daar ineens voorstander van bevriezing van de huren in de de sociale sector is. Staat niet in VVD-programma en de VVD heeft zich er in de afgelopen jaren consequent tegen verzet, maar scoort natuurlijk wel wanneer mensen die kieswijzer invullen…
Gauw een motie in gediend; nu wèl aangenomen met steun van de VVD. En ja hoor minister Ollongren schrijft een brief aan de Tweede Kamer: komt voor elkaar.

Hoewel het nog allerminst zeker is dat ons Hof net als de corporaties zal worden gecompenseerd voor deze maatregel zal het College van Regenten zich aan deze nieuwe politieke situatie conformeren: geen huurverhoging voor onze bewoners dit jaar. Wel heeft het Landelijke Hofjesberaad – mede op ons aandringen – er bij de minister op aangedrongen dat zo’n compensatie van Rijkswege er komt.