Asbestbeheersplan Hof

Afgelopen voorjaar rees het vermoeden dat er bij renovatiewerkzaamheden aan de woningen in de het Hof begin jaren 80 asbest is verwerkt geweest. Dit bleek – na onderzoek – inderdaad het geval. Gelukkig bleek in het zelfde onderzoek dat er geen blootstellingsgevaar voor de bewoners bestaat.

In verband daarmee heeft het bestuur van het Hof conform wettelijke voorschrift een  asbestbeheersplan vastgesteld. Dit plan (en de daarbij horende bijlage) is op de website van het Hof in te zien.