Te Ondersteunen Elementen

voorlopige lijst van te ondersteunen elementen van het Hof

 

  • in stand houden/onderhoud schilderijen in de regentenkamer
  • (bijdrage aan) het onderhoud van de Hoftuin
  • adopteren (delen van de) regentenkamer
  • de historische waterpomp
  • de monumentale toegangsdeur
  • ornamenten van het poortgebouw
  • vernieuwde uitgave in druk over het Hof Meermansburg
  • in de lucht houden/verbeteren van de website