Statuten en Reglementen

In 2016 zijn de statuten opnieuw vastgesteld, onder meer in verband met het verzoek tot toekenning van de ANBI-status.

Daarnaast heeft het College van Regenten enkele reglementen vastgesteld:

In maart 2018 zijn – ter vervanging van eerdere regels die golden onder de naam huishoudelijk reglement – vastgesteld een aantal huisregels. Het betreft een aantal elementaire gedragsregels waaraan in het verleden gebleken is behoefte te bestaan. Onlangs is er een nieuw artikel aan de regels toegevoegd ivm het vastgestelde asbestbeheersplan.