Statuten en Reglementen

In 2016 zijn de statuten opnieuw vastgesteld, onder meer in verband met het verzoek tot toekenning van de ANBI-status.

Daarnaast heeft het College van Regenten enkele reglementen vastgesteld: