Statuten en Reglementen

In 2016 zijn de statuten opnieuw vastgesteld, onder meer in verband met het verzoek tot toekenning van de ANBI-status.

Daarnaast heeft het College van Regenten enkele reglementen vastgesteld:

In maart 2018 zijn – ter vervanging van eerdere regels die golden onder de naam huishoudelijk reglement – vastgesteld een aantal huisregels. Het betreft een aantal elementaire gedragsregels waaraan in het verleden gebleken is behoefte te bestaan.