Reuring

   Het Hof streeft er naar om ook buitenstaanders te betrekken bij het Hof. Daarom werken we graag mee met initiatieven als De Hofjesconcerten, open monumenten dagen, de Leidse kunstroute en dergelijke. Ook zijn culturele en ideële  instellingen welkom om – tegen een vergoeding voor onkosten – van onze regentkamer gebruik te maken.

    In de nabije toekomst zullen er meer muzikale en literaire activiteiten in het Hof plaats vinden.