activiteiten

   Het Hof streeft er naar om ook buitenstaanders te betrekken bij het Hof. Daarom werken we graag mee met initiatieven als De Hofjesconcerten, open monumenten dagen, de Leidse kunstroute en dergelijke. Ook zijn culturele en ideële  instellingen welkom om – tegen een vergoeding voor onkosten – van onze Regentenkamer gebruik te maken.

    In de nabije toekomst zullen er meer muzikale en literaire activiteiten in het Hof plaats vinden.

   In verband met de Corona-crisis is gestart met het regelmatig op site zetten van gedichten. Deels worden deze aangedragen door bewoners. Gedichten die eerder in de rubriek BERICHTEN hebben gestaan zijn nog enige tijd in dit “gedichten archief” te lezen.

zomer 2020

Ook de de bewoners van het Hof houden zich aan de regels van de “intelligente lock down”. Om – met inachtneming van de 1,5 meter – toch iets samen te doen in de prachtige Hoftuin biedt yoga een geschikt aanknopingspunt.  Het Druckerfonds steunt dit initiatief van enkele Hofjesbewoners.