Portretten

In de regentenkamer hangen in totaal 29 portretten. Deze collectie vormt een belangrijk onderdeel van het erfgoed van het Hof Meermansburg. Het gaat vooral om portretten van de familie Meerman en de familie van der Goes die in de beginperiode vele regenten van het Hof hebben geleverd. Overigens hebben tot eind 19e eeuw slechts de portretten van de beide oprichters – Maerten Ruychaver Meerman en Helena Verburch – en hun dochter Adriana in de regentenkamer gehangen. De overige portretten waren opgeslagen in een van de ruimten op de begane grond van het poortgebouw (voorheen bekend als “kerkeschool” of consistoriekamer). Hoe die verzameling daar gekomen was is in de nevelen der geschiedenis verborgen. Het vermoeden bestond dat ze eigenlijk eigendom waren van de familie van der Goes en in periode rond de Franse Revolutie in het Hof terecht waren gekomen. Op een bepaald moment overwoog het toenmalige College van Regenten – ca 1890 – zelfs om de portretten te verkopen. Dat is gelukkig nooit gebeurd. Ze vormen nu een van fraaiste schilderijen verzamelingen die een Nederlands hof heeft.

De verzameling verkeert in redelijke staat, maar deskundig onderhoud en in sommige gevallen restauratie is wel noodzakelijk. Het College van Regenten probeert in de komende jaren daarvoor de nodig fondsen bij een te krijgen.
Dat is inmiddels in het voorjaar van 2018 gelukt voor 2 schilderijen die met een bijdrage uit het Wensenfonds van de RABO Leiden-Katwijk zijn gerestaureerd.

De portretten galerij op deze site begint met die van de oprichters: Maerten Ruychaever Meerman en zijn vrouw Helena Verburch. De foto’s zijn gemaakt in het kader van de verzekering van dit onder deel van het bezit van het Hof. De kwaliteit van de foto’s is daarom niet optimaal. Gepoogd wordt in de nabije toekomst een meer professionele weergave op de site te kunnen weergeven.

MAERTEN RUYCHAVER MEERMAN (1627 – 1684)

Zoon van Gerard Meerman en Maria de Bye. Bewindvoerder van de Kamer Delft van de V.O.C. Stichter van Hof Meermansburg. Huwde in 1649 met Helena Verburch

Paneel 75×59,5 cm

op de achterzijde oud opschrift over de identiteit van de voorgestelde

Portret toegeschreven aan Jacob Willemsz Delff (1619 – 1661) vermoedelijk omstreeks het huwelijk in 1649 of niet lang daarna geschilderd.

 

 

 

 

 

HELENA VERBURCH (CA 1625/30 – 1683)

Dochter van Hendrik Verburch en Lida van der Burch. Huwde in 1649 met Maerten Ruychaver Meerman

Paneel 74,5 x 60 cm

op de achterzijde oud opschrift over de identiteit van de voorgestelde

Portret toegeschreven aan Jacob Willemsz Delff (1619 – 1661) vermoedelijk omstreeks het huwelijk in 1649 of niet lang daarna geschilderd

 

 

 

 

 

 

GERRIT MEERMAN (CA. 1539 – 1609)

zoon van Frans Dircksz. Meerman en Elisabeth van der Burch. Korenkoper te Delft, veertigraad 1575, schepen 1575, burgemeester 1580, schout 1584. Huwde 1561 met Agneta van Santen

Paneel 63 x 52,5 cm; gedateerd, links midden: AEtatis 53 Ao 1592

Toegeschreven aan het atelier van Michiel Jansz. Mierevelt (1567 – 1641). Mogelijk een latere atelier repliek van een schilderij uit 1592. Knuttel heeft volgens een geheel overtuigende redenering dit portret en tegenhanger geïdentificeerd als Gerrit Meerman en zijn vrouw Agneta van Santen.

 

 

 

 

 

AGNETA VAN SANTEN (ca. 1538 – na 1593)

Dochter van Dirck van Santen en Anna Duyst van Voorhout. Huwde 1561 met Gerrit Meerman.

Paneel 62,5 x 52,5 cm; gedateerd, rechts midden: AEtatis 55, Ao 1593

Toegeschreven aan het atelier van Michiel Jansz. Mierevelt (1567 – 1641). Mogelijk een latere atelier repliek van een schilderij uit 1592. Knuttel heeft volgens een geheel overtuigende redenering dit portret en tegenhanger geïdentificeerd als Gerrit Meerman en zijn vrouw Agneta van Santen.

 

 

 

 

 

 

ALETH MEERMAN (ca. 1595 – 1680)

Dochter van Frans Meerman en Geertruyd Ruychaver. Huwde 1621 met François van Bergen (overleden 1639) en hertrouwde na diens dood met Simon Simonsz. Goulart.

Paneel 71 x 54,5 cm gedateerd rechtsboven ANo 1648, AE 52

Door onbekende schilder 1648. Aangezien het schilderij reeds wordt vermeld op de lijst van gedateerde stukken die in de 1e helft van de 18e eeuw aanwezig moeten zijn geweest wordt de redenering van Knuttel versterkt dat hier Aleth Meerman, de tante van de stichter, is afgebeeld.

 

 

 

 

 

 

FRANS MEERMAN (1630 -1672)

Zoon van Gerard Meerman en Maria de Bye. Ondersecretaris van Leiden 1651, griffier 1663, secretaris 1668. Huwde 1652 met Theodora van Hoogeveen en hertrouwde 1667 met Margretha de Bye.

Paneel 75 x 61 cm

Door onbekende schilder, vermoedelijk omstreeks 1650 geschilderd. Dezelfde schilder maakte ook het portret van zijn broer Gerrit Meerman; de stijl is ook verwant aan het portret van zijn broer Maerten.

 

 

 

 

 

 

DINA VAN NES (1623 – 1681)

Dochter van Joost Huygensz. Van Nes en Catharina Warmondt. Huwde 1648 met Johan Meerman.

Doek 126 x 103 cm

Geschilderd door Jan de Baen (1633 – 1702) ca 1667 – 1669

 

 

 

 

 

 

 

 

JOHAN MEERMAN (1624 – 1675)

Zoon van Gerard Meerman en Maria de Bye. Advocaat te Leiden, veertigraad 1653, diverse malen schepen en burgemeester in de jaren 1653 – 1670, rekenmeester van de grafelijke domeinen 1672 – 1675. Huwde 1648 met Dina van Nes.

Doek 124 x 101,5 cm, gesigneerd rechtsonder: J De Baene fecit 1669.

Op de achterzijde oud opschrift over identiteit van de voorgestelde.

 

 

 

 

 

 

 

GERRIT MEERMAN (1632 – 1667)

Zoon van Gerard Meerman en Maria de Bye; kapitein van de schutterij van Leiden, ongehuwd.

Paneel 75 x 61 cm

Door onbekende schilder, vermoedelijk omstreeks 1650 geschilderd. Dezelfde schilder maakte ook het portret van Frans Meerman. De stijl is verwant aan het portret van broer Maerten Meerman.

 

 

 

 

 

 

ADRIANA MEERMAN (1658 – 1681)

Dochter van Maerten Ruychaver Meerman en Helena Verburch.

Doek 64,5 x 52 cm

Op de achterzijde opschrift over identiteit van de voorgestelde.

Omstreeks 1680 door anonieme schilder, werkend in de stijl van Jan Verkolje (1650 – 1693). Voor een toeschrijving aan deze schilder of aan Caspar Netscher, op wiens naam het vroeger stond is het schilderstuk te zwak.

 

 

 

 

 

 

ALIJT VAN DER LAEN (1541 – 1626)

Dochter van Nicolaes van der Laen en Anna Boelens. Huwde 1570 met Maerten Ruychaver.

Paneel 61,5 x 51,5 cm

Gedateerd rechts boven de schouder AEtatis 75 Ao 1616.

Repliek uit het atelier van Michiel Jansz. Mierevelt (1567 – 1641) naar het portret in halffiguur door deze meester uit 1616 in het museum Van Loon te Amsterdam, afgebeeld in De Nederlandse Leeuw 86 (1969) kolom 322. Er zijn diverse andere replieken bekend; o.m. in het Rijksmuseum.

 

 

 

 

 

MAERTEN RUYCHAVER (1546 – 1626)

Zoon van Willem Jacobsz. Ruychaver en Guerte Pouwelsdr. Van Oudschoten. Handelaar in buskruit; burgemeester van Haarlem 1602, 1603, 1605, 1608 en 1614; hoogheemraad van Rijnland 1606. Huwde 1570 met Alijt van der Laen met wie hij in 1620 zijn gouden bruiloft vierde.

Paneel 61,5 x 52 cm

Gedateerd links boven de schouder: AEtatis Ao 1618

Repliek uit het atelier van Michiel Jansz. Mierevelt (1567 – 1641) naar het portret in halffiguur door deze meester uit 1616 in het museum Van Loon te Amsterdam, afgebeeld in De Nederlandse Leeuw 86 (1969) kolom 321. Er zijn diverse andere replieken bekend; o.m. in het Rijksmuseum.

 

 

 

 

ADRIAEN VAN DER GOES (1649 – 1721)
Zoon van Andries van der Goes en Machteld Doublet. Vroedschap Delft 1679, schepen 1687, burgemeester 1702, heemraad Delfland 1715, bewindhebber van de V.O.C. 1704. Huwde 1679 met Maria Dulcia Spiering.

Doek 122 x 94,5 cm

Gesigneerd rechtsonder J de Baen f.

Door Jan de Baen (1633 – 1702), vermoedelijk geschilderd omstreeks 1685. Een later portret van Adriaen van de Goes door Thomas van der Wilt uit 1700 bevindt zich als bruikleen van de familie van der Goes in het Prinsenhof te Delft.

 

 

 

 

 

 

MARIA DULCIA SPIERING (1649 – 1707)

Dochter van Willem Spiering en Cornelia van Borselen. Huwde 1679 met Adriaen van der Goes.

Doek 123 x 96,5 cm rechtsonder gesigneerd J. de Baen 1685

Door Jan de Baen (1633 -1702) 1685 Een 20e eeuwse geschilderde kopie bevindt zich bij de familie van de Goes. Een later portret van Marian Dulcia Spiering van der Goes door Thomas van de Wilt uit 1700 bevindt zich als bruikleen van de familie vd Goes in het Prinsenhof te Delft.

 

 

 

 

 

 

 

ADRIAEN VAN DER GOES (1581 – 1663)

Zoon van Andries van der Goes en Maria Keynooge. Veertigraad van Delft 1618, burgemeester 1624, raad en rentmeester van de domeinen van het land van Voorne 1625 – 1658, bewindvoerder van de V.O.C. Huwde 1617 met Catharina van der Burch.

Paneel 107,5 x 79,5 cm

Op de achterzijde foutief oud opschrift over identiteit van de voorgestelde (H. Andries van de Goes van Naters)

Kopie naar het aan Nicolaes Maes toegeschreven portret bij de Dienst verspreide rijkscollecties Den Haag.

 

 

 

 

 

 

PHILIPS VAN DER GOES (1651 -1707)

Zoon van Andries van der Goes en Machteld Doublet. Kapitein 1683, vice admiraal 1697. Ongehuwd.

Doek 123,5 x 911,5 cm

Op de achterzijde oud opschrift over identiteit van de voorgestelde.

Toegeschreven aan Ja de Baen (1633 – 1702) vermoedelijk omstreeks 1680 geschilderd. Een later portret van Philips van de Goes door een onbekende schilder bevindt zich als bruikleen van de familie van der Goes van Naters in het Prinsenhof te Delft.

 

 

 

 

 

 

SARA DOZY (1685 – 1759)

Dochter van Pierre Dozy en Hester Drolenvaux. Huwde 1709 met Daniël van Eys.

Doek, ovaal, 77 x 62,5 cm

Op de achterzijde oud opschrift over identiteit van de voorgestelde.

Toegeschreven aan Martinus de la Court (1640 – 1710) vermoedelijke geschilderd ter gelegenheid van het huwelijk de voorgestelde.

 

 

 

 

 

 

DANIËL VAN EYS (1688 – 1739)

Zoon van Gilles van Eys en Madeleine Hamal. Koopman te Leiden. Huwde 1709 met Sara Dozy.

Doek, ovaal 77 x 64 cm

Op de achterzijde oud opschrift over identiteit van de voorgestelde.

Toegeschreven aan Martinus de la Court (1640 – 1710) vermoedelijk geschilderd ter gelegenheid van het huwelijk van de voorgestelde.

 

 

 

 

 

 

GILLIS VAN EYS

Zoon van Nicolaas van Eys en Catharina Clebancq. Lakenkoper te Amsterdam. Huwde 1683 met Madeleien Hamal.

Doek, ovaal 84 x 65 cm

Op de achterzijde oud opschrift over identiteit van de voorgestelde.

Anonieme 18e eeuwse kopie naar een ouder voorbeeld van een eveneens anonieme schilder. Een andere beeltenis van hem komt voor op het groepsportret van de regenten van het Walenweeshuis te Mansterdam door Arnold Boonen uit 1709.

 

 

 

 

 

PIETER GLAUDIUS HUBRECHT (1805 – 1874)

Zoon van Paul François Hubrecht en Maria van Lelyveld. Burgemeester van Leiderdorp. Huwde Abrahamine Louise Steenlack.

Paneel 27 x 21,5 cm

Op de achterzijde opschrift over de identiteit van de voorgestelde.

Anonieme schilder, midden 19e eeuw.

 

 

 

 

 

 

Regenten van Hof Meermansburg
v.l.n.r.: jhr Jacques Gaspard van der Goes van Naters (1838 – 1919), directeur van de posterijen te Oisterwijk), prof. Dr. Ambrosius Arnold Willem Hubrecht (1853 – 1915), hoogleraar biologie te Utrecht, prof. Dr. Daniel Elisa Siegenbeek van Heukelom (1850 – 1900) hoogleraar geneeskunde te Leiden, en mr. Paul François Hubrecht (1829 – 1902), secretaris generaal van het departement van Binnenlandse Zaken.

Ten slotte vindt u onderstaand een verzameling portretten waarvan zowel de schilder als de voorgestelde personen tot op heden onbekend zijn.