Portretten

In de regentenkamer hangen in totaal 29 portretten. Deze collectie vormt een belangrijk onderdeel van het erfgoed van het Hof Meermansburg. Het gaat vooral om portretten van de familie Meerman en de familie van der Goes die in de beginperiode vele regenten van het Hof hebben geleverd. Overigens hebben tot eind 19e eeuw slechts de portretten van de beide oprichters – Maerten Ruychaver Meerman en Helena Verburch – en hun dochter Adriana in de regentenkamer gehangen. De overige portretten waren opgeslagen in een van de ruimten op de begane grond van het poortgebouw (voorheen bekend als “kerkeschool” of consistoriekamer). Hoe die verzameling daar gekomen was is in de nevelen der geschiedenis verborgen. Het vermoeden bestond dat ze eigenlijk eigendom waren van de familie van der Goes en in periode rond de Franse Revolutie in het Hof terecht waren gekomen. Op een bepaald moment overwoog het toenmalige College van Regenten – ca 1890 – zelfs om de portretten te verkopen. Dat is gelukkig nooit gebeurd. Ze vormen nu een van fraaiste schilderijen verzamelingen die een Nederlands hof heeft.

De verzameling verkeert in redelijke staat, maar deskundig onderhoud en in sommige gevallen restauratie is wel noodzakelijk. Het College van Regenten probeert in de komende jaren daarvoor de nodig fondsen bij een te krijgen.
Dat is inmiddels in het voorjaar van 2018 gelukt voor 2 schilderijen die met een bijdrage uit het Wensenfonds van de RABO Leiden-Katwijk zijn gerestaureerd.

Portretten van de oprichters: Maerten Ruychaever Meerman en zijn vrouw Helena Verburch.