Pomp en waterkelders

Pomp en waterkelders

Centraal in de prachtige Hoftuin staat majestueus de waterpomp. Tot ruim honderd jaar terug diende deze pomp de bewoners van het Hof als bron voor hun drinkwater. Na de aansluiting op het gemeentelijk drinkwaternet raakte de pomp in onbruik. Dat is eigenlijk jammer. Het College van regenten probeert met hulp van onder meer de rechtsopvolger van de vroegere Leidsche Drinkwaterleiding Maatschappij: DUNEA de pomp en de daarbij behorende waterkelders in oude luister te herstellen. Begin 2019 werden de kelders leeggepompt en onderzocht, Ze bleken in verrassend goed staat te verkeren. Er werden uiteraard enkele foto’s gemaakt.

Er zijn al enige tijd geleden plannen gemaakt om de kelders weer te vullen en de pomp weer te laten werken. Inmiddels is een begin gemaakt met de restauratie van de pomp (zie ook de berichten op deze site). Er is voor deze belangrijke stap een financiële bijdrage verkregen van Het Bernhard Cultuurfonds,  de gemeente Leiden, de provincie Zuid Holland en waterbedrijf Dunea.

We zijn overigens niet het eerste Hof in Leiden dat een dergelijk initiatief neemt. Het Schachtenhof aan de Middelste Gracht heeft enkele jaren terug ook de daar aanwezige pomp laten restaureren.