Over Ons

 

Hof Meermansburg is een ideële stichting. Het bestuur – College van Regenten – bestaat uit vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen bezoldiging ontvangen. Overeenkomstig de statuten is het doel van de stichting zowel het in stand houden van het Hof als Rijksmonument als het blijvend verhuren van de woningen in het sociale segment.

 

Gegevens rechtspersoon:

Stichting Hof Meermansburg,

Fiscaal nummer RSIN 8000.55.482
Kamer van Koophandel nr 41165878

Doelstelling:

Conform art. 2 en 3 statuten.

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:
1. het beheren of doen beheren en in stand houden van het rijksmonument nr 25419 en mede daartoe het verhuren en doen bewonen van de tot het Hof behorpende hofjeswoningen voor persoen die daarvoor , volgend het College van Regenten, in aanmerking komen en alles wat de ruimste zin genomen met het vorenstaade verband houdt.
De hofjeswoningen zijn bestemd om te worden bewoond als woonruimte voor een eenpersoonshuishouden;
2. het beheren of doen beheren en in stand houden van overige eigendommen en bezittingen van monumentale waarde die in het bezit van de stichting zijn.

Artikel 3

De stichting heeft niet ten doel net maken van winst.

Het hof is ondergebracht bij een stichting en wordt bestuurd door het stichtingsbestuur (College van regenten) dat verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in het hof.