Inschrijven als gegadigde als huurder van een hofjeswoning

Het College van Regenten heeft een aantal reglementen en een formulier vastgesteld ten behoeve van een duidelijke relatie tussen huurders en verhuurder. Verdere informatie omtrent de regels binnen het hof en een voorbeeld van de huurovereenkomst, zijn hier terug te vinden.

Inschrijven

Bij inschrijving als belangstellende komt men op een wachtlijst. Wanneer er woningen vrijkomen worden aan de hand van de wachtlijst belangstellenden benaderd. Gemiddeld komen er 1 á 2 woningen per jaar op deze manier opnieuw in verhuur. Een inschrijving dient jaarlijks te worden vernieuwd.

Inschrijfformulier

  Verplichte velden zijn met een * gemarkeerd.

  Contactgegevens

  Huidige adresgegevens

  Persoonlijke informatie

  Geslacht

  Voor de inschrijvingen van woningen in het hofje houden wij in beginsel een leeftijdsgrens aan van 40 jaar. Geef hieronder aan of u voor 1983 geboren bent.

  Omdat de woningen in het Hof in het sociale segment worden verhuurd, d.w.z. met een huur lager of gelijk aan de z.g. liberalisatiegrens (€ 763,47/mnd in 2022), verhuren wij alleen aan mensen met een inkomen beneden modaal. Daarom vragen wij bij inschrijving als belangstellende of uw inkomen aan dat vereiste voldoet.

  Wanneer u t.z.t. daadwerkelijk als huurder wordt aanvaard zal u gevraagd worden dat toe te lichten aan de hand van een recente aanslag Inkomstenbelasting.

  Achtergrond en motivatie

  Onze woningen zijn voornamelijk geschikt voor eenpersoonshuishoudens. Is deze situatie op u van toepassing?

  Omdat de woningen dateren uit de 17e eeuw, zijn ze tamelijk gehorig. Daarom vragen wij ook naar hobby’s. Zo past bijvoorbeeld actief bespelen van sommige muziekinstrumenten (denk aan: tuba, trombone, percussie, gamalan) niet goed in de woonomgeving van het Hof.

  Nieuwe inschrijving of verlenging?

  Betreft het hier een vernieuwing van een eerdere inschrijving?

  Spelregels?

  Bij verzending van dit formulier en acceptatie hiervan, wordt u ingeschreven als belangstellende voor een woning in Hof Meermansburg. Wij hanteren een wachtlijst voor belangstellenden. Hieronder even een paar spelregels.

  - De inschrijving is 1 jaar geldig na verzending van dit formulier,
  - de inschrijving dient op eigen initiatief verlengd te worden,
  - bij aanwijzing van woningen in ons hofje houden wij rekening met de tijd dat u staat ingeschreven.

  Een inschrijving vervalt wanneer:

  - Deze na afloop van een jaar niet wordt vernieuwd
  - twee keer niet op een aanbod tot verhuur is ingegaan,
  - wanneer niet wordt gereageerd op een aanbod tot verhuur.

  Na uitschrijving zullen uw gegevens uit ons archief verwijderd worden.