Het Hof en de Stad

Hof Meermansburg is één van de 35 hofjes in Leiden. Een monument. Die aanduiding wijst naar het verleden; een verleden waarin hofjes een gewaardeerde wijze van huisvesting voor – vooral alleenstaande – burgers vormde. In de afgelopen eeuwen is verstedelijking en volkshuisvesting vooral een andere richting uit gegaan: betere woonkwaliteit, meer ruimte, meer aandacht voor hygiëne en openbare voorzieningen.

Recent komt er meer aandacht voor de relatie tussen de verstedelijkingsopgaaf en het  perspectief van (verdere) bevolkingsgroei. Opnieuw wordt wonen in een Hof als serieuze optie voor het invullen van die opgaaf gezien. Een artikel in NRC Handelsblad van 11/12 juli 2020 is daarvan een voorbeeld.