Energietransitie in het Hof

Het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en de opwekking van energie heeft zijn langste tijd gehad. Dat geldt ook in Leiden waar het gemeentebestuur belangrijke initiatieven stappen in de richting van verduurzaming heeft gezet: “Leiden duurzaam 2030″ en de deze zomer verschenen “warmtevisie”.

Ook Hof Meermansburg moet zich bezinnen op de vraag wat dit voor ons monumentale complex betekent.  Dat heeft inmiddels al tot een aantal stappen geleid:

Na anderhalf jaar voorbereiding werd in november de eerste proefwoning onder handen genomen. We hadden het geluk dat er door verhuizing een woning vrijkwam. Aannemer Ouwehand Bouwbedrijf uit Katwijk heeft in twee weken de geplande maatregelen getroffen. Na de evaluatie eind december zijn definitieve besluiten genomen over de manier waarop de verduurzaming zal worden uitgevoerd. Het pakket bestaat uit het volgende:

  • Isolatie van dak en gevel met isovlas (komt in plaats van doschawol, waarvoor aanvanklijk was gekozen)
  • Installatie van balansventilatie met warmteterugwinning
  • Plaatsing van achterzetramen
  • Nieuwe radiatoren
  • Vernieuwing isolatie ringleiding blokverwarming
  • (in beginsel) Afsluiting kookgas

  Tijdens een bijeenkomst met de bewoners in de regentenkamer op 5  februari werd een en ander toegelicht. Veel vragen konden worden beantwoord. Het merendeel van de bewoners is positief over de plannen. Woning voor woning – in cycli van 3 weken – zullen in het komende jaar de woningen worden aangepakt. De eerste bewoner is inmiddels in het verduurzaamde huis getrokken en is er zonder meer zeer tevreden over!