Energietransitie in het Hof

Het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en de opwekking van energie heeft zijn langste tijd gehad. Dat geldt ook in Leiden waar het gemeentebestuur belangrijke initiatieven stappen in de richting van verduurzaming heeft gezet: “Leiden duurzaam 2030 en de in zomer 2019 verschenen warmtevisie.

Ook Hof Meermansburg heeft zich bezonnen op de vraag wat dit voor ons monumentale complex betekent.  Dat heeft inmiddels al tot stappen geleid:

Na anderhalf jaar voorbereiding werd in november 2018 de eerste proefwoning onder handen genomen. We hadden het geluk dat er door verhuizing een woning vrijkwam. Aannemer Ouwehand Bouwbedrijf uit Katwijk heeft in twee weken de geplande maatregelen getroffen. Na de evaluatie eind december zijn definitieve besluiten genomen over de manier waarop de verduurzaming zal worden uitgevoerd. Het pakket bestaat uit het volgende:

  • Isolatie van dak en gevel met isovlas (komt in plaats van doschawol, waarvoor aanvanklijk was gekozen)
  • Installatie van balansventilatie met warmteterugwinning: het gaat om een product van ITHO-Daalderop 
  • Plaatsing van achterzetramen (dit gebeurt apart door de firma Grona)
  • Nieuwe radiatoren
  • Vernieuwing isolatie ringleiding blokverwarming
  • (in beginsel) Afsluiting kookgas
  •  Het bedrijf Ampère van een van de bewoners neemt de electrische installaties voor zijn rekening.

  Bij de bewoners wordt verschillende gedacht over de noodzaak en/of wenselijkheid van de verduurzaming. Dat heeft voornamelijk te maken met privé overwegingen. De meesten staan in beginsel positief tegenover het initiatief van de regenten. Sommigen gebruiken echter nu al weinig energie voor de ruimteverwarming en zien dus in hun eigen situatie niet een onmiddellijke urgentie. Anderen zien op tegen de noodzaak om gedurende enkele weken in een wisselwoning te huizen.

Uiteindelijk zijn er in de afgelopen anderhalf jaar 12 woningen volgens plan verduurzaamd. De overige woningen zullen geleidelijk – steeds als een woning door verhuizing vrij komt – worden aangepakt. Het Hof kreeg ter ondersteuning van zowel provincie als gemeente Leiden een geldelijke bijdrage. Het merendeel van de kosten  werd uit de reserves van het Hof betaald.

Het proces is over het algemeen goed verlopen. Natuurlijk zijn er af en toe kleine hick ups geweest. De hardnekkigste daarvan is de moeizame procedure die er is gebleken rond het afkoppelen van het kookgas. Netbeheerder Liander is weinig ingesteld op het maatwerk dat in een geval als het onze noodzakelijk is. Nog niet alle problemen zijn daarbij helaas opgelost.

De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed is heel positief over het initiatief bij Hof Meermansburg en heeft onlangs een filmpje opgenomen waarin onze regent Paulina Buring iets vertelt over het transitieproject.