Beleid van het Hof

Het College van regenten streeft er naar om het beheer en de exploitatie van het Hof zo professioneel mogelijk gestalte te geven. Dit tegen de achtergrond van de statutaire doelstelling tot in stand houden van het Hof in zijn monumentale luister en met handhaving van de huisvestingsfunctie in het sociale segment. In dat kader wordt gewerkt aan de hand van vastgestelde beleidsdocumenten die periodiek wordt herijkt. Thans geldig zijn – naast de gebruikelijke financiële stukken – de volgende beleidsstukken (deels te downloaden):