0131160 Verkorte jaarrekening 2017 Hof Meermansburg