Welkom

 Leiden telt ruim dertig ‘hofjes’. Een ervan is Hof Meermansburg, gelegen aan een van de fraaie grachten in de historische binnenstad van Leiden. Het werd eind zeventiende eeuw gesticht door een welgesteld echtpaar: Maerten Ruychaver Meerman en Helena Verburgh. Oorspronkelijk bestemd voor de huisvesting van alleenstaande christelijke vrouwen van 40 jaar en ouder. Tegenwoordig wonen er in de hofjeswoningen ook mannen en is de leeftijdsgrens verlaagd naar ca 30 jaar. Hof Meermansburg is het grootste van de 37 Leidse hofjes en is een Rijksmonument.

Deze foto is genomen vanuit de binnentuin van Hof Meermansburg.  De 30 kleine woningen zijn in een carré rondom de tuin gepositioneerd. De tuin, met daarin centraal de pomp, vormt samen met het poortgebouw en de woningen een heerlijk uniek stukje woonomgeving in een historische setting. (foto: Burgy).

Het Hof is openbaar toegankelijk, waarbij van bezoekers respect voor de rust van de bewoners wordt verwacht. De Hofpoort is ’s nachts tussen 22.00 uur en 8.00 uur gesloten. Bezichtiging van het Poortgebouw met de fraaie regentenkamer is op verzoek mogelijk (mail sturen naar de regent rentmeester).

Het in stand houden van een monumentaal complex als dit kost veel geld. Daarom zoekt het bestuur sponsoren en donateurs die willen bijdragen aan het onderhoud van het geheel of bepaalde onderdelen. Omdat ons Hof sinds kort de ANBI-status heeft zijn deze bijdragen fiscaal aftrekbaar (zie pagina sponsoring).

 

Culturele betekenis

Het in stand houden van Hof Meermansburg is in zich zelf een zaak van culturele betekenis. Daar bij past dat Het College van Regenten ook open staat voor verzoeken om medewerking te verlenen aan culturele activiteiten: open monumentendagen; kunstroute; concerten; tentoonstellingen en dergelijke.

 

 

 

 

 

 

 

Laatste bewerking website: 11 september 2019