Diederik Samsom bekijkt energie transitie Hof

Op vrijdag 22 februari bezocht Diederik Samsom het Hof Meermansburg om te kijken hoe ons Hof de woningen klaar maakt voor de energietransitie. Zo vergeleek hij een net opgeleverde verduurzaamde woning met een woning die nog moet worden aangepakt.

Samsom – zoals bekend  voorzitter van de klimaattafel voor de gebouwde omgeving – erkent dat in het ontwerp klimaat akkoord voor de gebouwde omgeving (nog) geen afzonderlijke aandacht aan monumenten is gegeven. Op zich ook wel logisch dat er eerst naar de grote bulk van de bestaande woningvoorraad wordt gekeken.
Hij gaf als zijn  verwachting dat bij de uitwerking dat alsnog zal moeten gebeuren. Een initiatief als dat van Hof Meermansburg laat zijns inziens zien dat het nodig is en ook kan als er door alle betrokkenen flink aan wordt getrokken.