Restauratie Portretten – Rabo wensenfonds

GOED NIEUWS!!

Op maandag 29 januari heeft de Rabobank Leiden Katwijk bekend gemaakt dat uit het wensenfonds een bedrag van 1960.= euro beschikbaar komt voor de restauratie van twee schilderijen.

 

In de regentenkamer hangt een bijzondere collectie van schilderijen uit de 17e en 18e eeuw. Sommigen zijn aan onderhoud of zelfs restauratie toe. Het College van Regenten zoekt naar mogelijkheden om daar financiële steun voor te krijgen.

Bij de Rabobank Leiden-Katwijk is een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor bijdrage voor de restauratie van een tweetal schilderijen krachtens het zogenaamde Wensenfonds van Rabo. Het gaat om twee doeken van de schilder Jacob Gerritsz. Cuyp (vader van de nog bekendere Albert Cuyp)

Alle rekeninghouders van Rabo die dat een goede besteding van het coöperatief dividend van de bank vinden, hebben we verzocht om deze wens te steunen. Van 25 november tot 7 december 2017 was de mogelijkheid daartoe geopend. Op 29 januari is in Zaal Nobel (marktsteeg Leiden) bekend gemaakt of MeermansHof inderdaad een bijdrage krijgt.

 

Einde Bericht