Restauratie Portretten – Rabo wensenfonds

In de regentenkamer hangt een bijzondere collectie van schilderijen uit de 17e en 18e eeuw. Sommigen zijn aan onderhoud of zelfs restauratie toe. Het College van Regenten zoekt naar mogelijkheden om daar financiële steun voor te krijgen.

Bij de Rabobank Leiden-Katwijk is een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor bijdrage voor de restauratie van een tweetal schilderijen krachtens het zogenaamde Wensenfonds van Rabo. Het gaat om twee doeken van de schilder Jacob Gerritsz. Cuyp (vader van de nog bekendere Albert Cuyp)

Alle rekeninghouders van Rabo die dat een goede besteding van het coöperatief dividend van de bank vinden, verzoeken wij graag om deze wens te steunen. Van 25 november tot 7 december 2017 is de mogelijkheid daartoe geopend (zie: deze rabo-link)

 

Einde Bericht