Restauratie Portretten

In de regentenkamer hangt een bijzondere collectie van schilderijen uit de 17e en 18e eeuw. Sommigen zijn aan onderhoud of zelfs restauratie toe. Het College van Regenten zoekt naar mogelijkheden om daar financiële steun voor te krijgen. Zo zal er dezer dagen een beroep op het RABO-wensenfonds worden gedaan.