Provincie verleent subsidie voor energietransitie

Op 7 september ontving het College van regenten van het Hof bericht dat het provinciaal bestuur ons een subsidie heeft toegekend voor de voorbereiding van de energietransitie van het Hof. Het gaat hierbij alleen om de voorbereiding. De concrete plannen voor de transitie zullen later dit jaar aan de orde komen. Voor de uitvoering van die plannen is er opnieuw een financiële bijdrage van de provincie mogelijk. Het spreekt voor zich dat we heel blij zijn met deze positieve beslissing van de provincie!!