Diederik Samsom bekijkt energie transitie Hof

Op vrijdag 22 februari bezocht Diederik Samsom het Hof Meermansburg om te kijken hoe ons Hof de woningen klaar maakt voor de energietransitie. Zo vergeleek hij een net opgeleverde verduurzaamde woning met een woning die nog moet worden aangepakt.

Samsom – zoals bekend  voorzitter van de klimaattafel voor de gebouwde omgeving – erkent dat in het ontwerp klimaat akkoord voor de gebouwde omgeving (nog) geen afzonderlijke aandacht aan monumenten is gegeven. Op zich ook wel logisch dat er eerst naar de grote bulk van de bestaande woningvoorraad wordt gekeken.
Hij gaf als zijn  verwachting dat bij de uitwerking dat alsnog zal moeten gebeuren. Een initiatief als dat van Hof Meermansburg laat zijns inziens zien dat het nodig is en ook kan als er door alle betrokkenen flink aan wordt getrokken.

Reacties

Start 1e fase energietransitie Hof Meermansburg

Op 14 februari – Valentijnsdag – werd in de Regentenkamer door regent rentmeester Frits van Oosten en Leo Kruger van Ouwehands Bouwbedrijf de aanneemovereenkomst getekend voor de eerste van fase van de verduurzaming van de woningen in het Hof.

Jan Landkroon       –       Frits van Oosten      –      Leo Kruger

De planning is dat elke drie weken een woning wordt aangepakt en wordt voorzien van gevelisolatie, dakisolatie en achterzetramen. Ook wordt er balansventilatie aangebracht met warmte terugwinning en wordt in beginsel het kookgas verwijderd zodat er voortaan elektrisch kan worden gekookt.

De bewoners verhuizen tijdelijk naar een leegstaande hofjeswoning die afgelopen november vrijkwam door een verhuizing.

Reacties

Hof Meermansburg gaat samenwerken met Geelvinck Muziek Musea

Op 20 Augustus 2018 heeft het College van Regenten besloten om  een samenwerking aan te gaan met De Geelvinck Muziek Musea. Deze instelling – onder meer ook bekend van de “redding” van het pianola-museum in Amsterdam vorig jaar – beheert een groot aantal klassieke instrumenten: piano’s, vleugels, fortepiano’s en dergelijke. De samenwerking bestaat er uit dat het Hof een instrument in bruikleen neemt en dat er gaat worden samengewerkt bij het organiseren van concerten. Volgens plan is op 23 november een klassieke Belehradek vleugel (bouwjaar 1880) op het Hof afgeleverd. Enkele foto’s van deze precaire operatie gaan hierbij.

De Firma Riksen uit Amsterdam is specialist in het verhuizen van piano’s. Het Sweelinck-conservatorium in Amsterdam is vaste klant. Ook Geelvinck-musea werkt vaak met hen samen.

De vleugel die het Hof in bruikleen krijgt van Geelvinck wordt uit Bodegraven opgehaald en aan de Oude Vest uitgeladen en in het poortgebouw gedemonteerd.

 

Hij staat!!

Nadere mededelingen over toekomstige concerten zullen binnenkort volgen.

Reacties