College van regenten besluit in beginsel tot pakket maatregelen energietransitie

Op 27 oktober heeft Energiek Leiden (EL) rapport uitgebracht over de mogelijke maatregelen om het Hof goed voor te bereiden op de komende energietransitie. Daarbij heeft EL gekeken naar:

 • wat kan er?
 • wat levert het aan besparing of eigen opwekking op?
 • wat kost het?
 • welke subsidie is mogelijk?

Het College van Regenten heeft op 20 november besloten het genomen merendeel van de adviezen van Energiek Leiden over te nemen. Daarover vindt op maandagavond 11 december in de Regentenkamer van het Hof overleg met de bewoners plaats.

Ondertussen onderzoekt het bestuur welke concrete subsidiemogelijkheden er voor het pakket van maatregelen zijn. Er zijn subsidies mogelijk van zowel de gemeente Leiden, als de provincie Zuid Holland als het Rijk.

De maatregelen waarover het hier gaat betreffen:

 • geleidelijke overgang op elektrisch koken
 • vervanging ventilatie-toestellen
 • vloerisolatie
 • dakisolatie
 • glasisolatie
 • gevelisolatie (gedeeltelijk)
 • aanbrengen zonne-panelen

Het beginselbesluit wordt nu omgewerkt tot een uitvoeringsplan.

Einde bericht

Reacties

Restauratie Portretten – Rabo wensenfonds

In de regentenkamer hangt een bijzondere collectie van schilderijen uit de 17e en 18e eeuw. Sommigen zijn aan onderhoud of zelfs restauratie toe. Het College van Regenten zoekt naar mogelijkheden om daar financiële steun voor te krijgen.

Bij de Rabobank Leiden-Katwijk is een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor bijdrage voor de restauratie van een tweetal schilderijen krachtens het zogenaamde Wensenfonds van Rabo. Het gaat om twee doeken van de schilder Jacob Gerritsz. Cuyp (vader van de nog bekendere Albert Cuyp)

Alle rekeninghouders van Rabo die dat een goede besteding van het coöperatief dividend van de bank vinden, verzoeken wij graag om deze wens te steunen. Van 25 november tot 7 december 2017 is de mogelijkheid daartoe geopend (zie: deze rabo-link)

 

Einde Bericht

Reacties

kunstroute 2017

In het weekeinde van 23 en 24 september wisten velen de weg naar de regentenkamer van het Hof Meermansburg te vinden. Daar was werk te zien van beeldend kunstenares Anne Maryken: sculpturen in brons en neolith (een kunststof). Ook toonden twee uitgenodigde collega’s van Anne Maryken – Sasja Telders en Marcelle de Baat – voorbeelden van hun keramiek.

kunstroute 2017 – zitje

Bezoekers werden gastvrij ontvangen met koffie of thee en zelf gebakken koekjes. Bij elkaar zijn er volgens schattingen van de gastvrouwen zeker meer dan 100 bezoekers geweest.Bezoekers werden gastvrij ontvangen met koffie of thee en zelf gebakken koekjes. Bij elkaar zijn er volgens schattingen van de gastvrouwen zeker meer dan 100 bezoekers geweest.

Aan de bezoekers werd door Anne Maryken toegelicht hoe een sculptuur in brons eigenlijk ontstaat. Dat is een heel proces dat bij de meeste mensen volslagen onbekend is. Nadat de kunstenares in eerste instantie een figuur in chamotte klei maakt vindt een reeks van stappen plaats via mallen, een fase in was, een nieuwe mal en tenslotte het gieten van het brons in de laatste mal.
Veel bezoekers waren enthousiast over de combinatie van de hedendaagse kunstwerken met de klassieke omgeving van de regentenkamer met haar statige portretten.


De foto’s op deze pagina geven uiteraard maar een beperkte indruk van het gebodene. Want juist bij driedimensionale kunst zoals bij sculpturen en keramiek geldt dat “in het echt” zien een must is.
De tentoonstelling was dermate geslaagd dat er meteen bij het afsluiten van de expositie tussen de kunstenaressen en de regenten werd beraadslaagd over een herhaling. Dus degenen die deze keer niet konden, krijgen een herkansing!

Reacties

regenwaterschade regentenkamer

Vrijdag 15 september ontdekten bewoners dat er een lekkage was in het Poortgebouw. Na onderzoek door Eli de Graaff bleek dat er een lekkage was. In overleg met Paulina Buring – regent bouwzaken – werd met spoed onze loodgieter erbij gehaald. Het bleek dat een dode meeuw de regenwaterafvoer op het dak blokkeerde. Dit kon gelukkig snel worden opgelost. Intussen was er wel veel water door het 18e eeuwse plafond van de regentenkamer opgezogen. Gevaar van neervallen kon niet worden uitgesloten. Daarom heeft onze aannemer Burgy in een spoedactie het plafond gestabiliseerd.
Gelukkig zijn de kostbare portretten in de regentenkamer niet in contact met het lekwater gekomen.

Binnenkort zal worden bekeken welke meer definitieve maatregelen zullen worden genomen. Ook onze verzekeraar is inmiddels gewaarschuwd.

Reacties