Hofjesconcerten

Ook dit jaar doet Hof Meermansburg mee met het bieden van een podium voor de inmiddels vermaarde Leidse Hofjesconcerten die op de pinksterdagen – 20 en 21 mei 2018 – zullen plaats vinden. Nadere berichten volgen.

Reacties

Restauratie Portretten – Rabo wensenfonds

GOED NIEUWS!!

Op maandag 29 januari heeft de Rabobank Leiden Katwijk bekend gemaakt dat uit het wensenfonds een bedrag van 1960.= euro beschikbaar komt voor de restauratie van twee schilderijen.

 

In de regentenkamer hangt een bijzondere collectie van schilderijen uit de 17e en 18e eeuw. Sommigen zijn aan onderhoud of zelfs restauratie toe. Het College van Regenten zoekt naar mogelijkheden om daar financiële steun voor te krijgen.

Bij de Rabobank Leiden-Katwijk is een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor bijdrage voor de restauratie van een tweetal schilderijen krachtens het zogenaamde Wensenfonds van Rabo. Het gaat om twee doeken van de schilder Jacob Gerritsz. Cuyp (vader van de nog bekendere Albert Cuyp)

Alle rekeninghouders van Rabo die dat een goede besteding van het coöperatief dividend van de bank vinden, hebben we verzocht om deze wens te steunen. Van 25 november tot 7 december 2017 was de mogelijkheid daartoe geopend. Op 29 januari is in Zaal Nobel (marktsteeg Leiden) bekend gemaakt of MeermansHof inderdaad een bijdrage krijgt.

 

Einde Bericht

Reacties

regenwaterschade regentenkamer

Vrijdag 15 september ontdekten bewoners dat er een lekkage was in het Poortgebouw. Het plafond van de regentenkamer werd door deze lekkage ernstig beschadigd.

Na overleg met onze verzekeraar en het vragen van offertes bij enkele aannemers is onlangs besloten dat de firma Ouwehand het herstel van het plafond zal uitvoeren. Daarvoor is het nodig dat alle schilderijen tijdelijk elders worden opgeslagen om te voorkomen dat ze beschadigd worden. Het herstel zal tussen 9 en 25 april plaats vinden.

Reacties

College van regenten besluit in beginsel tot pakket maatregelen energietransitie

Op 27 oktober heeft Energiek Leiden (EL) rapport uitgebracht over de mogelijke maatregelen om het Hof goed voor te bereiden op de komende energietransitie. Daarbij heeft EL gekeken naar:

 • wat kan er?
 • wat levert het aan besparing of eigen opwekking op?
 • wat kost het?
 • welke subsidie is mogelijk?

Het College van Regenten heeft op 20 november besloten het genomen merendeel van de adviezen van Energiek Leiden over te nemen. Daarover vindt op maandagavond 11 december in de Regentenkamer van het Hof overleg met de bewoners plaats.

Ondertussen onderzoekt het bestuur welke concrete subsidiemogelijkheden er voor het pakket van maatregelen zijn. Er zijn subsidies mogelijk van zowel de gemeente Leiden, als de provincie Zuid Holland als het Rijk.

De maatregelen waarover het hier gaat betreffen:

 • geleidelijke overgang op elektrisch koken
 • vervanging ventilatie-toestellen
 • vloerisolatie
 • dakisolatie
 • glasisolatie
 • gevelisolatie (gedeeltelijk)
 • aanbrengen zonne-panelen

Het beginselbesluit wordt nu omgewerkt tot een uitvoeringsplan.

Einde bericht

Reacties