kunstroute 2017

In het weekeinde van 23 en 24 september wisten velen de weg naar de regentenkamer van het Hof Meermansburg te vinden. Daar was werk te zien van beeldend kunstenares Anne Maryken: sculpturen in brons en neolith (een kunststof). Ook toonden twee uitgenodigde collega’s van Anne Maryken – Sasja Telders en Marcelle de Baat – voorbeelden van hun keramiek.

kunstroute 2017 – zitje

Bezoekers werden gastvrij ontvangen met koffie of thee en zelf gebakken koekjes. Bij elkaar zijn er volgens schattingen van de gastvrouwen zeker meer dan 100 bezoekers geweest.Bezoekers werden gastvrij ontvangen met koffie of thee en zelf gebakken koekjes. Bij elkaar zijn er volgens schattingen van de gastvrouwen zeker meer dan 100 bezoekers geweest.

Aan de bezoekers werd door Anne Maryken toegelicht hoe een sculptuur in brons eigenlijk ontstaat. Dat is een heel proces dat bij de meeste mensen volslagen onbekend is. Nadat de kunstenares in eerste instantie een figuur in chamotte klei maakt vindt een reeks van stappen plaats via mallen, een fase in was, een nieuwe mal en tenslotte het gieten van het brons in de laatste mal.
Veel bezoekers waren enthousiast over de combinatie van de hedendaagse kunstwerken met de klassieke omgeving van de regentenkamer met haar statige portretten.


De foto’s op deze pagina geven uiteraard maar een beperkte indruk van het gebodene. Want juist bij driedimensionale kunst zoals bij sculpturen en keramiek geldt dat “in het echt” zien een must is.
De tentoonstelling was dermate geslaagd dat er meteen bij het afsluiten van de expositie tussen de kunstenaressen en de regenten werd beraadslaagd over een herhaling. Dus degenen die deze keer niet konden, krijgen een herkansing!

Reacties

regenwaterschade regentenkamer

Vrijdag 15 september ontdekten bewoners dat er een lekkage was in het Poortgebouw. Na onderzoek door Eli de Graaff bleek dat er een lekkage was. In overleg met Paulina Buring – regent bouwzaken – werd met spoed onze loodgieter erbij gehaald. Het bleek dat een dode meeuw de regenwaterafvoer op het dak blokkeerde. Dit kon gelukkig snel worden opgelost. Intussen was er wel veel water door het 18e eeuwse plafond van de regentenkamer opgezogen. Gevaar van neervallen kon niet worden uitgesloten. Daarom heeft onze aannemer Burgy in een spoedactie het plafond gestabiliseerd.
Gelukkig zijn de kostbare portretten in de regentenkamer niet in contact met het lekwater gekomen.

Binnenkort zal worden bekeken welke meer definitieve maatregelen zullen worden genomen. Ook onze verzekeraar is inmiddels gewaarschuwd.

Reacties

Provincie verleent subsidie voor energietransitie

Op 7 september ontving het College van regenten van het Hof bericht dat het provinciaal bestuur ons een subsidie heeft toegekend voor de voorbereiding van de energietransitie van het Hof. Het gaat hierbij alleen om de voorbereiding. De concrete plannen voor de transitie zullen later dit jaar aan de orde komen. Voor de uitvoering van die plannen is er opnieuw een financiële bijdrage van de provincie mogelijk. Het spreekt voor zich dat we heel blij zijn met deze positieve beslissing van de provincie!!

Reacties